Simultanni tlumoceni v malopolsku

Jedním ze způsobů tlumočení je následné tlumočení, které se nazývá následné sledování, a končí, jakmile je řeč mluvčího ukončena. Tlumočník se schází hned vedle přednášejícího, pečlivě naslouchá jeho projevům a po jeho odhodlání ho provádí plně v cizím jazyce. Během řeči často využívá dříve připravené informace. V současné době se konsekutivní tlumočení významně mění současně.

Technika postupného překladu se omezuje na výběr nejaktuálnějších údajů a na poslání zprávy. (anglický „tlumočník“ je rozpoznán z anglického slovesa „interpret“.Konsekutivní tlumočení se provádí hlavně s malým počtem účastníků, např. Na odborných schůzkách, výletech, během vyjednávání, na školeních, tiskových konferencích nebo obchodních schůzkách. Následné překlady se používají také v případě, že pachatel pravděpodobně neposkytne vhodné vybavení potřebné pro simultánní překlad. Někdy se ukazuje, že i zkušený překladatel upřednostňuje překládat kratší fragmenty výroku nebo dokonce větu za větou, aby zprostředkoval obsah výroku. Rychle však překládá spojení. Následný překlad se dělí od spojení pouze délkou fragmentů, které mají být přeloženy. Při přirozenějších schůzkách se praktikují překladové styky, protože jsou pro uživatele nebezpečné, což je na překlad nuceno čekat.Konsekutivní tlumočení je těžká práce, která vyžaduje, aby překladatel pracoval dobře a měl dokonalou znalost jazyka. Překladatel, takto vyvinutý a připravený, je schopen reprodukovat i desetiminutovou řeč. Přítomnost není čas přemýšlet o správném slově. Během překladu si musí pamatovat čísla, data, jména a jména. Aby byla zachována kvalita překladu, měl by následný tlumočník před připojením překládat potřebné materiály týkající se materiálu a učení se překladu. Pak to mohou být texty nebo prezentace.