Pracovni led osvetleni

Nouzové LED osvětlení ve veřejných budovách přijaté jako součást systému požární bezpečnosti musí splňovat řadu požadavků, jejichž obsah je obsažen jak v předpisech, tak v množstvích souvisejících s požární ochranou a osvětlením. Tato pravidla vedou ke specifickým parametrům zařízení a vybavení a zkoumají záležitosti týkající se umístění evakuačních značek, které by měly být naplánovány v řádně provedené instalaci nouzového osvětlení. Bohužel i inženýři se dopouštějí chyb v současné záležitosti a mezi nejčastěji se opakující chyby při navrhování osvětlovacího systému nouzovou LED lze vyměnit:

https://horse-p.eu/cz/

žádné výpočty týkající se očekávané intenzity nouzového osvětlení na evakuační lince,zbytečné výzvy k výpočtu koeficientů odrazu od stěn, podlahy nebo stropu,nezohlednění účinnosti svítidla v bateriích, zejména účinnosti svítidel u střídačů,neinstalaci nouzového osvětlení za poslední nouzové východy, zatímco ve zvláštních oblastech as požárním a lékařským vybavením odpovídající intenzity,umísťování kování s evakuačními značkami do neviditelných významů nebo skrytých reklamami nebo strukturálními prvky dané budovy,výběr zařízení, která nesplňují požadované pravdy, nepřispívají ke zpracování v reálných podmínkách (např. nezobrazování parametrů nabíjení nebo vybíjení baterie a používání svítidel s měniči při teplotě nižší než pět stupňů, měřeno Celsiem,nesplnění požadavku, aby výpadek napájení v sub-distribuci aktivoval nouzové osvětlení tak, aby nedošlo k vybití baterie,nepoužívat dynamické LED nouzové osvětlení ve významech, kde může být evakuace komplikovanější,nezohlednění použití konkrétního objektu a podmínek evakuace pro plánovaný koncept nouzového osvětlení (např. evakuace víceúrovňové nemocnice bude docela pomalejší než evakuace jednostupňového supermarketu.

Neúspěšné provedení návrhu a přizpůsobení systému nouzového osvětlení správným předpisům může být tragické nejen pro dodavatele projektu, ale především pro potenciální oběti skutečné hrozby. Koneckonců, nouzové osvětlení LED má za cíl usnadnit evakuaci, takže nepodceňujte nuance, protože mohou ovlivnit účinnost záchranné operace. Speciální systém evakuační trasy a metoda dynamického únikového osvětlení umožňují flexibilní přizpůsobení evakuačních podmínek požární situaci na evakuační lince (např. Kouřová evakuační cesta nebo schodiště. Díky výše uvedeným řešením je možné přizpůsobit podmínky evakuace a nouzového osvětlení typu použití konkrétního objektu.