Frajda sochaczew

erofertil forceErofertil force

Sochaczew se nachází na Bzuře a je jedním z nejbarevnějších měst v Mazovii. Současná půda v jejím rozkvětu je vyslýchána cestovním ruchem, který povzbuzuje starožitnosti vyzvedávání ve městě.V Sochaczew vyrazili bohaté klopy panství Mazovianských princů, izraelské pohřebiště v kontrastně zajímavé kopii. Pak je vnímán tzadik Abraham Borenstein. V týmu je přijatelné, aby se Sochaczew nominoval za mimořádné nekropole. Zbývajícím důležitým pohřebištěm je hrobka mulláhu - zbytek pohřebiště Tatar z devatenáctého století sloužícího v carské lodi umístěné v Sochaczewu. Nejvýznamnějším hřbitovem v Sochaczewu je alespoň hřbitov mrtvých u příležitosti Bzury. Zde leží válečníci armády „koncepcí“, dále „Pomořansko“, a skupina maskovaných mužů tlačí zpět 3 700 bílých hlav.Z bitvy o Bzuru existuje také kampaň jedinečná mezi místními muzeálními buňkami. Tedy muzeum Sochaczewovy ekonomiky a pozadí kampaně nad Bzurou, která je umístěna ve věži včerejší radnice. Budoucí barevný panoptikum, které lze obejít v Sochaczewu, tento Úzký rozchod Panoptikum. Zde se setkáváme s jednou z nejpůsobivějších sbírek lokomotiv a vagónů v Polsku.