Detske obleceni na dovolenou

Skutečné nebezpečí výbuchu hraje v případě poprášení vzduchu jinými typy prachu. Mohou proto být dřeva, jemného uhelného prachu nebo práškových barev. Díky vysoké pozornosti zrn jemného prachu různého původu může dojít k výbuchu. Zapálení může být způsobeno otevřeným ohněm, elektrickými jiskry, elektrostatickými proudy nebo součástmi stroje, které jsou zahřívány na vysoké teploty.

Pro minimalizaci rizika výbuchu a výbuchu jsou zapotřebí zařízení na odsávání prachu, nejúčinnější je lokální odsávání, které může mít podobu samonosných ramen, sacích trysek nebo digestoří, které jsou zaznamenávány v blízkosti zdroje emisí znečišťujících látek. Každý prachový agregát by měl být neustále odstraňován, aby se nepohyboval a prach se znovu usazoval. Nádobu na prach je nutné pravidelně vyprazdňovat.

Odprášená zařízení musí splňovat pravidlo atex. Vracejí se ventilátory a filtry, které vyhovují současným standardům. Instalace atexu v základní verzi je tvořena explozivními panely, které mají filtr odolný proti výbuchu. Filtry mohou být jednorázové nebo mohou být tvarovány pro časté použití.Výbuch prachu ve stavebnictví způsobuje, že se membrána dělí, výbušné plyny se vytvářejí k obsahu takovým zpracováním, že to nakonec nepoškodí filtr.

Doplňkovým zařízením pro odsávání prachu mohou být hasicí systémy nebo moderní hasicí systémy v bytě zařízení používající oxid uhličitý. Zpětné klapky by měly být umístěny na větracích kanálech dodávaných do filtru. Úkolem tlumičů je zabránit šíření plamene v zařízení.